Author Archives: Christopher Giordano

Fondazzjoni Sagħtar tippubblika “Stejjer tal-Waħ… Waħ… Waħx”

Darba waħda l-Ħarsijiet kollha (jew Eħieres jew Iħirsa) iddeċidew li jiġu jiftħu qalbhom magħna (għalkemm l-iskeletru ma jidhirlix li għandu qalb)! Ġew jgħidulna bil-problemi li qed jiltaqgħu magħhom dan l-aħħar. Il-Kavallier tal-Kastell, is-Sinjura l-Bajda, it-Tork tat-Taraġ, il-Belliegħa, il-Ħeddiela… u ma nafx kemm aktar… ilkoll qalbhom maqsuma (minbarra l-iskeletru) għax iż-żminijiet inbidlu u donnu m’għadx fadlilhom […]

Fondazzjoni Sagħtar tippubblika “Sagħtarin”

Fondazzjoni Sagħtar bi pjaċir tħabbar proġett ġdid fis-sensiela ta’ inizjattivi għal aktar qari bil-Malti: il-pubblikazzjoni ta’ Sagħtarin. Sagħtarin huwa ktejjeb bil-Malti maħsub għat-tfal tas-snin bikrin tal-iskola primarja, mimli attivitajiet, logħob, tpinġija, gost u tagħlim għaż-żgħar. Din hija l-ewwel ħarġa, bil-ħsieb li l-pubblikazzjoni ssir sensiela Is-Sa Elaine Germani, Chairperson ta’ Fondazzjoni Sagħtar, qalet li “wara r-rispons […]

Fondazzjoni Sagħtar fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2022

Aħna hawn, lesti biex mil-lum sal-Ħadd li ġej niltaqgħu magħkom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li qed isir fl-MFCC ġewwa Ta’ Qali. Minbarra s-“Sagħtar” u l-pubblikazzjonijiet l-oħra ssibu tliet pubblikazzjonijiet ġodda:– il-ktieb tal-komiks imsejjaħ “L-Għalliema u l-Istudenti tal-Kulleġġ San Xi Ħadd” ta’ Dean Fenech;– il-ktieb “Stejjer tal-Waħ… Waħ… Waħx” ta’ Trevor Żahra u Nadine Debattista Briffa;– u […]

Is-Sagħtar fl-iskejjel

Huwa ta’ sodisfazzjon kbir li ftit ftit is-Sagħtar qed jerġa’ jikseb il-popolarità li kellu qabel. Eluf ta’ individwi u entitajiet irreġistraw fis-sit ta’ Fondazzjoni Sagħtar u jaċċessawh online, filwaqt li mijiet ta’ individwi u gruppi għażlu wkoll li jabbonaw biex jirċievu l-verżjoni stampata. Il-magażin qiegħed ikun offrut lill-iskejjel u gruppi oħra bi prezz imraħħas permezz tal-Offerta 10+ u xi skejjel diġà abbonaw u qed jibda jitwasslilhom is-Sagħtar l-iskola stess bħala grupp. Fondazzjoni Sagħtar tapprezza dan is-sapport kontinwu u twiegħed ħafna iktar edizzjonijiet interessanti u sbieħ ta’ dan il-magażin tant maħbub mal-Maltin.

Offerta 10+ (skejjel u gruppi) – Sagħtar 2021-2022

Fondazzjoni Sagħtar qiegħda tagħmel offerta ideali għall-iskejjel u gruppi oħra, li jekk jagħmlu għaxar abbonamenti jew aktar għal tmien kopji stampati tal-magażin Sagħtar, minn Ottubru 2021 sa Mejju 2022, jingħatawlhom għall-prezz imraħħas ta’ €20 minflok €25 għal kull abbonament. Il-minimu biex wieħed jibbenefika minn din l-offerta huwa 10 abbonamenti jew aktar f’ordni waħda. Barra minn hekk, il-magażins jitwasslu b’xejn f’indirizz wieħed f’Malta jew Għawdex għal kull ordni.

Sagħtar – SkolaSajf 2021

Matul is-sajf, minn wara l-aħħar ħarġa tas-Sagħtar tas-sena skolastika li għaddiet, ix-xogħol ma waqafx. Fil-fatt Fondazzjoni Sagħtar għamlet sensiela ta’ laqgħat online qosra mat-tfal li attendew SkolaSajf f’ċentri differenti f’Malta biex tintroduċihom mar-rivista u tħeġġiġhom jaċċessawha u jaqrawha u jieħdu gost biha. Fil-laqgħat intużat l-istorja popolari ta’ Lawra d-Dinosawra u t-tfal ngħataw l-opportunità li jibagħtu tpinġija ta’ Lawra u jieħdu sehem f’kompetizzjoni biċ-ċans li jirbħu abbonament għal sena għas-Sagħtar stampat 2021-2022. Ir-rebbieħa qed ikunu kkuntattjati f’dawn il-ġranet.

Sagħtar 363 – Ottubru 2021

Hawn hu s-Sagħtar! Erġajna bdejna sena oħra ta’ artikli informattivi, stejjer interessanti, logħob u kompetizzjonijiet, kurżitajiet, ċajt u qari tajjeb. F’din l-ewwel edizzjoni tal-2021-2022 (n. 363 – Ottubru 2021) nerġgħu nsibu sensiliet u niltaqgħu ma’ karattri li sirna nafuhom is-sena l-oħra, bħal Frazer Borg Ellis u s-sensiela dwar il-video games, filwaqt li nintroduċukom ma’ oħrajn ġodda, bħall-Professur Għasfur u x’naraw fis-smewwiet billejl. Mela aċċessa s-Sagħtar online minn dan is-sit jew ixtrih stampat mill-Ħanut u gawdi sena ta’ qari tajjeb magħna! 🙂

Ir-Riċerkaturi tal-Iskola Primarja f’Ta’ Sannat u l-iSpecial Unit

Fil-klassi tas-sitt sena tal-Iskola Primarja f’Ta’ Sannat, fi ħdan il-Kulleġġ t’Għawdex, ilu s-snin jintuża mudell ta’ tagħlim li bih tkompli titkebbes il-fjamma tal-kurżità għat-tagħlim fl-istudenti. Permezz ta’ sit online maħluq mill-għalliem, l-istudenti jidħlu fiż-żarbun tar-riċerkaturi u jagħmlu riċerka qasira u sigrieta fuq temi marbuta mal-ġografija, mal-istorja u mal-bijodiversità. Meta r-riċerka tkun lesta l-għalliem itellagħha fis-sit tal-klassi […]

Konferenza dwar Fake News mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph, Paola

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Novembru 2020 ġiet organizzata konferenza bit-tema ta’ kif l-istudenti jagħrfu jekk aħbar hix awtentika jew fittizja. Din il-konferenza ġiet organizzata mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph, Paola u l-NGO Finlandiża Faktabaari. Iktar minn 150 parteċipant ħadu sehem f’din il-konferenza, li kienu jinkludu edukaturi, letturi tal-Università ta’ Malta u l-MCAST, ġurnalisti u studenti […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.