Author Archives: Christopher Giordano

Sagħtar – SkolaSajf 2021

Matul is-sajf, minn wara l-aħħar ħarġa tas-Sagħtar tas-sena skolastika li għaddiet, ix-xogħol ma waqafx. Fil-fatt Fondazzjoni Sagħtar għamlet sensiela ta’ laqgħat online qosra mat-tfal li attendew SkolaSajf f’ċentri differenti f’Malta biex tintroduċihom mar-rivista u tħeġġiġhom jaċċessawha u jaqrawha u jieħdu gost biha. Fil-laqgħat intużat l-istorja popolari ta’ Lawra d-Dinosawra u t-tfal ngħataw l-opportunità li jibagħtu tpinġija ta’ Lawra u jieħdu sehem f’kompetizzjoni biċ-ċans li jirbħu abbonament għal sena għas-Sagħtar stampat 2021-2022. Ir-rebbieħa qed ikunu kkuntattjati f’dawn il-ġranet.

Sagħtar 363 – Ottubru 2021

Hawn hu s-Sagħtar! Erġajna bdejna sena oħra ta’ artikli informattivi, stejjer interessanti, logħob u kompetizzjonijiet, kurżitajiet, ċajt u qari tajjeb. F’din l-ewwel edizzjoni tal-2021-2022 (n. 363 – Ottubru 2021) nerġgħu nsibu sensiliet u niltaqgħu ma’ karattri li sirna nafuhom is-sena l-oħra, bħal Frazer Borg Ellis u s-sensiela dwar il-video games, filwaqt li nintroduċukom ma’ oħrajn ġodda, bħall-Professur Għasfur u x’naraw fis-smewwiet billejl. Mela aċċessa s-Sagħtar online minn dan is-sit jew ixtrih stampat mill-Ħanut u gawdi sena ta’ qari tajjeb magħna! 🙂

Ir-Riċerkaturi tal-Iskola Primarja f’Ta’ Sannat u l-iSpecial Unit

Fil-klassi tas-sitt sena tal-Iskola Primarja f’Ta’ Sannat, fi ħdan il-Kulleġġ t’Għawdex, ilu s-snin jintuża mudell ta’ tagħlim li bih tkompli titkebbes il-fjamma tal-kurżità għat-tagħlim fl-istudenti. Permezz ta’ sit online maħluq mill-għalliem, l-istudenti jidħlu fiż-żarbun tar-riċerkaturi u jagħmlu riċerka qasira u sigrieta fuq temi marbuta mal-ġografija, mal-istorja u mal-bijodiversità. Meta r-riċerka tkun lesta l-għalliem itellagħha fis-sit tal-klassi […]

Konferenza dwar Fake News mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph, Paola

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Novembru 2020 ġiet organizzata konferenza bit-tema ta’ kif l-istudenti jagħrfu jekk aħbar hix awtentika jew fittizja. Din il-konferenza ġiet organizzata mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph, Paola u l-NGO Finlandiża Faktabaari. Iktar minn 150 parteċipant ħadu sehem f’din il-konferenza, li kienu jinkludu edukaturi, letturi tal-Università ta’ Malta u l-MCAST, ġurnalisti u studenti […]

Laqgħa virtwali ma’ Trevor Zahra fl-iskola San Andrea

Nhar l-1 ta’ Diċembru 2020 l-istudenti tat-8 sena fl-iskola San Andrea kellhom iċ-ċans li jiltaqgħu b’mod virtwali ma’ Trevor Zahra. Waqt il-laqgħa l-kittieb qasam l-esperjenza tiegħu tal-kitba u rrakkomanda kotba interessanti li kiteb, addattati għall-età tagħhom. Uħud mill-kotba li wera mil-librerija personali tiegħu kienu preżenti wkoll magħna fil-klassi, hekk kif l-istudenti ġabu mid-dar uħud mill-kotba […]

Assemblies speċjali fil-Kulleġġ San Nikola, l-iskola primarja tar-Rabat

Din is-sena kienet waħda partikolari, li wasslitna biex nirrevedu l-mod kif isir it-tagħlim minħabba l-pandemija. Kienet sena mimlija sfidi. L-edukaturi kollha tal-Kulleġġ San Nikola, l-iskola primarja tar-Rabat qed jagħmlu minn kollox biex jibqgħu għaddejjin bir-rutina ta’ kuljum, filwaqt li qed jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex jassiguraw ambjent sigur filwaqt li joffru vjaġġ edukattiv mill-isbaħ lill-istudenti. […]

L-iskola primarja ta’ Birkirkara tiċċelebra l-#antibullying week 2020

L-iskola primarja ta’ Birkirkara fi ħdan il-Kulleġġ Santa Tereża ċċelebrat l-#antibullying week 2020. Din l-inizjattiva sabet rikonoxximent mill-għaqda internazzjonali Anti-Bullying Alliance li tiċċelebra l-#antibullying week ta’ kull sena f’għadd ta’ skejjel fuq livell internazzjonali. Fost it-temi li ħarġu mit-tfal hemm: 1. Il-bullying qatt mhu aċċettat; 2. Tista’ tieqaf lill-bully billi tirrapporta lil xi adult li jista’ jgħinek (l-għalliema, l-asst. […]

Is-“Sagħtar” se jerġa’ jibda joħroġ dalwaqt!

Ilna nistennewh u fl-aħħar wasal! Kif tħabbar diġà fuq il-mezzi tax-xandir, is-Sagħtar qed jerġa’ jkun ippubblikat. L-ewwel ħarġa għandha tkun f’idejk f’dawn il-ġranet, u jibqa’ joħroġ kull xahar matul is-sena skolastika sa Mejju 2021. Did-darba se jkun magażin diġitali, li tista’ taqrah meta trid minn fuq kompjuter, mobile jew tablet, u se jinkludi materjal varjat, […]

L-edizzjonijiet passati u siltiet moqrija mis-“Sagħtar” imtellgħin f’dan is-sit

F’dan is-sit issib skennjati l-edizzjonijiet passati kollha tar-rivista Sagħtar mill-1971 sal-2015! Biex taċċessahom mur fuq Żona tal-Membri u mil-lista li tidher, agħżel id-deċennju li trid u agħfas fuqu biex imbagħad tagħżel l-edizzjoni li trid. Mill-istess lista tista’ tagħfas ukoll fuq Siltiet mis-“Sagħtar” biex tisma’ xi silta minn xi edizzjoni passata tinqara. Il-qari u s-smigħ it-tajjeb!

Titnieda Fondazzjoni Sagħtar

3 ta’ Ġunju 2020 – Il-Malta Union of Teachers nediet fi ħdanha l-Fondazzjoni Sagħtar. L-għan ta’ din il-Fondazzjoni hu li permezz tagħha l-MUT taqdi l-irwol doppju tagħha, bħala entità trejdjunjonistika u professjonali. Il-Fondazzjoni se taħdem biex tissaħħaħ il-professjoni edukattiva billi toffri taħriġ u materjal edukattiv lill-edukaturi u l-istudenti, torganizza korsijiet u lekċers minn żmien għal […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.