Arkivji tal-Kategorija: Skejjel

Ir-Riċerkaturi tal-Iskola Primarja f’Ta’ Sannat u l-iSpecial Unit

Fil-klassi tas-sitt sena tal-Iskola Primarja f’Ta’ Sannat, fi ħdan il-Kulleġġ t’Għawdex, ilu s-snin jintuża mudell ta’ tagħlim li bih tkompli titkebbes il-fjamma tal-kurżità għat-tagħlim fl-istudenti. Permezz ta’ sit online maħluq mill-għalliem, l-istudenti jidħlu fiż-żarbun tar-riċerkaturi u jagħmlu riċerka qasira u sigrieta fuq temi marbuta mal-ġografija, mal-istorja u mal-bijodiversità. Meta r-riċerka tkun lesta l-għalliem itellagħha fis-sit tal-klassi […]

Konferenza dwar Fake News mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph, Paola

Il-Ġimgħa, 27 ta’ Novembru 2020 ġiet organizzata konferenza bit-tema ta’ kif l-istudenti jagħrfu jekk aħbar hix awtentika jew fittizja. Din il-konferenza ġiet organizzata mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph, Paola u l-NGO Finlandiża Faktabaari. Iktar minn 150 parteċipant ħadu sehem f’din il-konferenza, li kienu jinkludu edukaturi, letturi tal-Università ta’ Malta u l-MCAST, ġurnalisti u studenti […]

Laqgħa virtwali ma’ Trevor Zahra fl-iskola San Andrea

Nhar l-1 ta’ Diċembru 2020 l-istudenti tat-8 sena fl-iskola San Andrea kellhom iċ-ċans li jiltaqgħu b’mod virtwali ma’ Trevor Zahra. Waqt il-laqgħa l-kittieb qasam l-esperjenza tiegħu tal-kitba u rrakkomanda kotba interessanti li kiteb, addattati għall-età tagħhom. Uħud mill-kotba li wera mil-librerija personali tiegħu kienu preżenti wkoll magħna fil-klassi, hekk kif l-istudenti ġabu mid-dar uħud mill-kotba […]

Assemblies speċjali fil-Kulleġġ San Nikola, l-iskola primarja tar-Rabat

Din is-sena kienet waħda partikolari, li wasslitna biex nirrevedu l-mod kif isir it-tagħlim minħabba l-pandemija. Kienet sena mimlija sfidi. L-edukaturi kollha tal-Kulleġġ San Nikola, l-iskola primarja tar-Rabat qed jagħmlu minn kollox biex jibqgħu għaddejjin bir-rutina ta’ kuljum, filwaqt li qed jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex jassiguraw ambjent sigur filwaqt li joffru vjaġġ edukattiv mill-isbaħ lill-istudenti. […]

L-iskola primarja ta’ Birkirkara tiċċelebra l-#antibullying week 2020

L-iskola primarja ta’ Birkirkara fi ħdan il-Kulleġġ Santa Tereża ċċelebrat l-#antibullying week 2020. Din l-inizjattiva sabet rikonoxximent mill-għaqda internazzjonali Anti-Bullying Alliance li tiċċelebra l-#antibullying week ta’ kull sena f’għadd ta’ skejjel fuq livell internazzjonali. Fost it-temi li ħarġu mit-tfal hemm: 1. Il-bullying qatt mhu aċċettat; 2. Tista’ tieqaf lill-bully billi tirrapporta lil xi adult li jista’ jgħinek (l-għalliema, l-asst. […]