L-għanijiet ewlenin tal-Fondazzjoni huma li:

  • tagħti l-kontribut tagħha biex iġġib ’il quddiem l-irwol professjonali tal-edukaturi u l-għarfien tal-istudenti;
  • tipprovdi opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali tal-edukaturi;
  • torganizza proġetti u attivitajiet maħluqin biex jipprovdu taħriġ professjonali lill-edukaturi u jgħinu lill-istudenti sabiex jirnexxu;
  • toħloq u tippubblika materjal edukattiv.

L-Istatut

L-Istatut ta’ Fondazzjoni Sagħtar jista’ jiġi aċċessat minn hawn.

L-Istruttura

Is-Sa Elaine Germani
Iċ-Chairperson

Is-Sa Carmen Dimech
Is-Segretarju

Ir-Rev. José Debono OCD
It-Teżorier

Is-Sur Anthony Casaru
Membru

Is-Sa Josette Camilleri
Membru

Is-Sa Lourdes Micallef
Membru