The Saga of the Church Schools in Malta (1970-1986) (Dominic V. Scerri OP, 2000)

13.00

Min għex is-snin tmenin żgur jiftakar il-kwistjoni tal-iskejjel tal-Knisja, meta l-gvern Malti ma kienx tal-fehma li l-iskejjel tal-Knisja jżommu l-awtonomija, l-identità u l-karattru tagħhom, iżda ried li jkunu kkontrollati minnu bl-istess mod bħall-iskejjel tal-Istat. Il-Knisja u l-Parent-Teachers Association ħadmu qatigħ biex dan ma jseħħx. Il-ktieb jiddeskrivi x’ġara f’dawk is-snin “tal-biża’”, fi kliem l-awtur, il-patri Dumnikan Dominic V. Scerri, li serva għal diversi snin fil-qasam tal-edukazzjoni Kattolika f’pajjiżna.

Il-posta hi €2.50 għal Malta u Għawdex. Mhux possibbli jintbagħat f’pajjiżi oħra.

In stock

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.