The Roles of Education Officers and Subject Coordinators as Agents of Change and Development (ed. Paul A. Attard, 1998)

10.00

Il-ktieb ġie fis-seħħ wara konferenza mtellgħa mill-MUT dwar kif l-uffiċjali edukattivi u l-kapijiet tad-dipartimenti (ta’ suġġetti partikolari) jistgħu jkunu aġenti tal-bidla u l-iżvilupp fil-qasam edukattiv. Il-kontributuri fil-konferenza u f’dan il-ktieb kienu kollha esperti u persuni b’esperjenza vasta f’dan il-qasam partikolari. Il-konferenza ddiskutiet ukoll it-tibdil meħtieġ u l-immaniġġjar tal-kurrikulu biex ikollna edukazzjoni ta’ kwalità.

Il-posta hi €2.50 għal Malta u Għawdex. Mhux possibbli jintbagħat f’pajjiżi oħra.

In stock

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.