Heads of School at Work (ed. Joseph Muscat, 1997)

10.00

Editjat mis-Sur Joseph Muscat, Head of School at Work (2004) jinkludi 9 papers li kienu ġew ippreżentati waqt konferenza organizzata mill-MUT bl-istess isem. Dawn il-papers kienu miktubin minn kapijiet tal-iskejjel fil-kariga dak iż-żmien, li kienu ġejjin mis-setturi kollha tal-edukazzjoni obbligatorja f’pajjiżna – il-primarji u s-sekondarji tal-Istat, tal-Knisja u tal-iskejjel indipendenti – u jittrattaw dak li hu rikjest minn persuna biex twettaq xogħolha sew bħala kap ta’ skola.

Il-posta hi €2.50 għal Malta u Għawdex. Mhux possibbli jintbagħat f’pajjiżi oħra.

In stock

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.