Jiena Kewkba Ċkejkna (Victor Fenech)

2.00

Timmaġinak kont parti mill-istorja tat-twelid ta’ Ġesù Kristu elfejn sena ilu? F’dan il-ktejjeb ta’ Victor Fenech, waħda mill-iżgħar kwiekeb fis-sema tirrakkonta l-ġrajja tagħha tal-lejl tal-Milied, l-iktar lejl glorjuż u ta’ ferħ fl-istorja tal-bniedem. Il-ktieb hu mimli b’illustrazzjonijiet sbieħ minn sorsi differenti, inklużi ritratti tan-NASA u tpinġijiet ta’ artisti magħrufa.

Il-posta hi €1.50 għal Malta u Għawdex. Mhux possibbli jintbagħat f’pajjiżi oħra.

In stock

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.