Alice fil-Pajjiż tal-Għeġubijiet (John Sciberras)

6.00

L-istorja popolari ta’ Alice, li dehret għall-ewwel dabra fl-1865, inħolqot b’kumbinazzjoni. Darba l-awtur Lewis Carroll ħa lil Alice Liddell u ż-żewġ ħutha bniet dawra bid-dgħajsa fuq ix-Xmara Thames, u beda jivvintalhom storja biex jgħaddu l-ħin. Meta mar lura d-dar ħa ħsieb jikteb l-istorja kif kien irrakkuntaha lit-tfal, u anki pinġa xi stampi. Ma kellux il-ħsieb li jippubblikaha, sakemm urieha lil sħabu u t-tfal tagħhom, li għoġbithom tant li ħeġġewh iżid magħha u joħroġha fi ktieb. Fl-2003 John Sciberras tana din l-istorja sabiħa bil-Malti.

Il-posta hi €2.50 għal Malta u Għawdex. Mhux possibbli jintbagħat f’pajjiżi oħra.

In stock

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.