Termini u Kundizzjonijiet

Dan huwa s-sit elettroniku ta’ Fondazzjoni Sagħtar fi ħdan il-Malta Union of Teachers. Kull informazzjoni, materjal, software, disinn tas-sit, test, grafika, illustrazzjonijiet, ritratti u videos u kull kontenut ieħor li jista’ jkun fih is-sit huma proprjetà tal-Fondazzjoni sakemm ma jkunx imniżżel mod ieħor fuq is-sit, u għaldaqstant kollha huma protetti mil-liġijiet tal-ħarsien tad-drittijiet tal-awturi. Il-kontenut imsemmi ma jistax jitniżżel, jiġi kkupjat, riprodott, ripubblikat, imtella’ online, trażmess, miżmum, mibjugħ jew distribwit mingħajr ma jinġieb il-permess bil-miktub ta’ sid id-drittijiet tal-awturi (il-copyright) minn qabel.

Biex jintużaw xi partijiet mill-kontenut, u biex jintużaw kwotazzjonijiet/siltiet minn xi kotba jew magażins ippubblikati mill-Fondazzjoni Sagħtar jew mill-Malta Union of Teachers, inklużi dawk li kienu ppubblikati fil-passat mill-MUT Publications, wieħed għandu jagħmel talba lil Fondazzjoni Sagħtar, Malta Union of Teachers, fl-indirizz 759, Triq il-Kbira San Ġużepp, il-Ħamrun HMR1016.

Filwaqt li jsir kull sforz biex il-prezzijiet u dettalji oħra dwar il-kotba, magażins u kwalunkwe prodott imsemmi f’dan is-sit ikunu korretti u aġġornati, ma tistax tingħata garanzija ta’ dan, għaliex il-prezzijiet u l-informazzjoni jistgħu jinbidlu minn mument għal ieħor. Bl-istess mod, filwaqt li jsir kull sforz biex l-istock tal-Fondazzjoni jinżamm aġġornat kuljum, ma jistax ikun assigurat li xi ktieb, magażin jew prodott ieħor ma jispiċċax out of stock bla avviż.

Fondazzjoni Sagħtar u l-Malta Union of Teachers ma jassumu ebda responsabbiltà għal xi eventwali danni li jistgħu jiġu kkawżati bl-użu ta’ dan is-sit.